Janes Walk – Groningse Stadsacupunctuur


Op vrijdag 1 mei 2015, organiseerde Van Zilte Bodem voor het eerst een ‘Janes Walk’. Vanuit onze eigen interesse en expertise hebben we een ‘walk’ met als thema ‘Stadsacupunctuur’ opgezet.

Iedere stad heeft leegstaande winkelpanden, rafelige stadsranden en braakliggende bouwterreinen. Zo ook Groningen. Veel van die plekken schuren. Er blijven kansen liggen, de ruimte verrommeld en verpaupering ligt op de loer. Regelmatig ontstaan er op deze schurende plekken vernieuwende initiatieven vanuit de buurt. Betrokken inwoners eigenen de plek toe en brengen er nieuwe energie in. Initiatieven die (al dan niet tijdelijk) nieuw leven in het gebied brengen en zo een vliegwiel voor verdere ontwikkeling kunnen zijn.

Het collectief Van Zilte Bodem nam de deelnemers mee op fietstocht langs een aantal van deze plekken. Dit deden we aan de hand van de stadsplattegrond ‘Groningen zelf doen!’ en de ‘Community Lover’s Guide to Groningen’ die we het afgelopen jaar hebben uitgebracht.

De initiatieven, die we samen met de 12 deelnemers hebben bezocht, waren: EMG Faktor , JOP Carolieweg, Open Lab Ebbinge, Tuinindestad en De Wolkenfabriek.

Bent u geïnteresseerd in een (vergelijkbare) fiets- of wandeltocht? Neem dan contact op via allen@vanziltebodem.nl